Regelement

Volleybal in het kort (Recreanten zaterdag)

Volleybal wordt gespeeld door twee teams. Het speelveld is door een net in twee delen verdeeld. Aan weerskanten van het net staat een team van drie spelers. Het doel van het spel is de bal in het veld van de tegenpartij op de grond te krijgen en te voorkomen dat dit in het eigen veld gebeurt.

 

Verloop van het spel

De bal wordt door de serveerder in het spel gebracht de speler mag niet op of over de lijn staan. Bij zijn opslag slaat hij de bal over het net naar het veld van de tegenpartij. Om de bal weer terug te spelen, mag elk team de bal drie maal raken. Vangen of vasthouden mag niet. Bovendien is het niet toegestaan dat de bal twee keer achter elkaar door één en dezelfde speler wordt geraakt, behalve bij het blokkeren. Het spel gaat door totdat de bal in het speelveld de grond raakt, 'uit' ( als de bal volledig over de lijn is) gaat of door een team op een onjuiste wijze wordt teruggespeeld.


Jeugd (zaterdagochtend) en gevorderden (zondag)

Op de zaterdag zal er gespeeld worden volgens het geldende NEVOBO regelement.

Bij de gevorderden (op zondag) zal er gespeeld worden conform het geldende beachvolleybalregelement.

Indien tijdens een rally een eindsignaal van de wedstrijd ten gehore zal worden gebracht dan dient deze rally te worden uitgespeeld en telt deze mee in de puntentelling. Tevens wordt gespeeld met hard contact en wordt een getoucheerd block ook als 1x spelen geteld.

De scheidsrechter is een vrijwilliger, respecteer zijn beslissingen.